top of page

موسیقی

download.png

موسیقی بخشی جدایی ناپذیر و دارای منابع خوب از زندگی در St Michael's RC است. ما می خواهیم که درس های موسیقی سرگرم کننده و الهام بخش باشد و کودکان را با آهنگ ها، اشعار و حرکت درگیر کند. ما می‌خواهیم بچه‌ها بتوانند با فرصت‌هایی که به‌عنوان مدرسه در اختیارشان قرار می‌دهیم، قدردانی خود را از موسیقی تقویت کنند.

هدف ما در سنت مایکل این است که کودکان به طور فعال تشویق شوند و به آنها فرصت داده شود تا نواختن یک ساز موسیقی، از سازهای کلاس کلاسی استاندارد مانند ضبط صدا گرفته تا آموزش های تکی ساز مانند ویولن را بیاموزند. فرصت‌های موسیقی در مدرسه شامل کلاس‌های هفتگی موسیقی، گروه کر مدرسه، کلوپ Ukele، کلوپ اپرا و باشگاه ویولن است.

bottom of page