top of page

سنت مایکل

قدیس میکائیل فرشته یک قدیس نیست، بلکه او یک فرشته و رهبر همه فرشتگان و ارتش خداست. لقب "فرشته" به این معنی است که او در رتبه بالاتر از همه است.

سنت مایکل قهرمان خیر، رهبر ارتش خدا و شاهزاده فرشتگان است.  

  یکی از کارهای سنت مایکل این است که در هر شرایطی به مردم کمک کند تا انتخاب های خوب و خداپسندانه داشته باشند. او در مواقعی که مجبور به گرفتن یک تصمیم سخت هستید یا زمانی که وسوسه می شوید اشتباه کنید به شما کمک می کند.

 

سنت مایکل محافظ و مدافع کلیسا است. وقتی در خطر هستید - از نظر جسمی، عاطفی یا روحی - او به سمت شما می آید.

 

  سنت مایکل می تواند به شما کمک کند وقتی می ترسید شجاعت پیدا کنید. فقط از او کمک بخواهید!

bottom of page