top of page
DSCF5616.jpg
872c7b_2be48c374ac14d12aa4165f3e4b93312_mv2.gif

تراست آموزشی کاتولیک اسقف بیویک 

ما اعضای مفتخریم  تراست آموزشی کاتولیک اسقف بیویک.

 

در نتیجه همکاری با اسقف Bewick Catholic Education Trust  ما می‌توانیم تخصص آنها را در زمینه آموزش و یادگیری، شمول و ایجاد سیستم‌های مدرسه بسیار مؤثر به اشتراک بگذاریم.

 

www.bishopbewickcet.org

bottom of page