top of page

محاسبه

St Michaels Primary-95.jpg

فناوری بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره است. در سنت مایکل، ما امیدواریم که فرزندان خود را برای آینده ای در محیطی که توسط تکنولوژی شکل می گیرد آماده کنیم. اولویت اصلی ما در محاسبات این است که کودکان را از طریق تعامل با فناوری با یادگیری متقابل درسی درگیر کنیم.

 

هدف ما ایجاد یادگیرندگان مستقل و مطمئنی است که قادر به برنامه ریزی، طراحی، ایجاد، برنامه ریزی و ارزیابی اطلاعات از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. علاوه بر مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ما از خطرات آن نیز آگاه هستیم، به همین دلیل است که ما فرزندان خود را برای ایمن ماندن آنلاین از طریق استفاده از جلسات آگاهی از ایمنی الکترونیک و روزهای ایمن اینترنت آماده می کنیم.

ارزیابی های محاسباتی

      لینک های مفید

https://code.org/  (سایتی که کودکان به طور مرتب در مدرسه از آن برای تمرین مهارت های کدنویسی خود استفاده می کنند)

 

https://blockly.games/  (بازی های عالی برای تمرین با استفاده از کدنویسی در یک برنامه)  

 

https://ed.ted.com/  (دروس به روز رسانی هفتگی در مورد امور جاری در جهان)  

 

https://www.thinkuknow.co.uk/4_7/child/  (اطلاعاتی برای کودکان در مورد نحوه ایمن ماندن آنلاین) 

bottom of page