top of page

لباس فرم مدرسه

ما می خواهیم توقعات زیادی را که از فرزندانمان داریم به جامعه بزرگتر نشان دهیم. یکی از راه هایی که ما این کار را انجام می دهیم این است که باهوش به نظر برسیم.  ما در مورد آنچه انتظار داریم فرزندان شما بپوشند بسیار سختگیر خواهیم بود. این یعنی:

  • جامپر مدرسه (با نشان سنت مایکل) 

  • یک تی شرت مدرسه (با آرم سنت مایکل)

  • شلوار/دامن خاکستری (بدون دویدن)

  • کفش مشکی (بدون مربی)

  • لباس تابستانی سبز (اختیاری)

​​

کیت PE:

  • تی شرت سفید (بدون لوگو) 

  • شورت مشکی (بدون لوگو) 

  • شلوار ساق سیاه/شلوار دویدن (بدون لوگو)

  • مربیان

 

یونیفرم برای خرید آنلاین موجود است  یا از دفتر مدرسه ما از خانواده هایی که برای خرید کمک درخواست می کنند حمایت خواهیم کرد  لباس مدرسه ما می خواهیم دانش آموزان مدرسه ما برجسته و باهوش به نظر برسند. این یکی از روش هایی است که ما آن را انجام می دهیم.

bottom of page