top of page

ਸੰਗੀਤ

download.png

ਸੰਗੀਤ ਸੇਂਟ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਆਰਸੀ ਵਿਖੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪਾਠ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ, ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।

ਸੇਂਟ ਮਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਯੰਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਲਨ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪਾਠ, ਸਕੂਲ ਕੋਆਇਰ, ਯੂਕੇਲੇ ਕਲੱਬ, ਓਪੇਰਾ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਵਾਇਲਿਨ ਕਲੱਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

bottom of page