top of page

'ਤੇ  ਸੇਂਟ ਮਾਈਕਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਸਾਡਾ MFL ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਪਾਠਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੰਮ, ਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। KS1 ਅਤੇ KS2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠ ਹਨ।  ਸਾਡੇ ਕੋਲ  ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ  ਸੇਂਟ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰ  ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.  

bottom of page