top of page

ሙዚቃ

download.png

ሙዚቃ በቅዱስ ሚካኤል አር.ሲ. የሕይወት ዋነኛ እና ጥሩ ምንጭ ነው. የሙዚቃ ትምህርቶቹ አስደሳች እና አነቃቂ እንዲሆኑ፣ ልጆቹን በዘፈን፣ በግጥም እና በእንቅስቃሴ የሚያሳትፉ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ልጆቹ እንደ ትምህርት ቤት በምንሰጣቸው እድሎች የራሳቸውን ሙዚቃ አድናቆት እንዲያዳብሩ እንፈልጋለን።

የቅዱስ ሚካኤል አላማ ህፃናቱ የሙዚቃ መሳሪያ መጫወት እንዲችሉ ከመደበኛ የክፍል መሳሪያዎች እንደ መቅረጫ እስከ ቫዮሊን ባሉ የመሳሪያ መሳሪያዎች ትምህርት እንዲማሩ እና እንዲማሩ እድል እንዲሰጣቸው የቅዱስ ሚካኤል አላማችን ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ የሙዚቃ እድሎች ሳምንታዊ የሙዚቃ ትምህርት፣ የትምህርት ቤት መዘምራን፣ የኡኬሌ ክለብ፣ የኦፔራ ክለብ እና የቫዮሊን ክለብ ያካትታሉ።

bottom of page